Minden ivóvíz, ami megfelel az ivóvíz rendelet előírásainak. A felszín alól vagy a felszíni vízkészletből (tó, folyó, víztározó, stb.) mesterséges módon nyert vizet fizikai, kémiai és/vagy biológiai kezelésnek, fertőtlenítő és oxidációs tisztításnak vetik alá, és csak ezt követően nyeri el a szolgáltató által garantált ivóvíz (csapvíz, hálózati víz) minősítést. A vezetékes ivóvíz minőségének társadalmi megítélése gyenge, amit leginkább a palackozott ivóvizek fogyasztásának növekedése jellemez, egyre nagyobb terhet (kitermelés, szállítás, csomagolás) jelentve környezetünkre. Új törvényhozói és szolgáltatói szemléletre lenne szükség, ahol nem ivó-, hanem kommunális víz lenne a vezetékes víz helyénvaló elnevezése, mert a vezetéken szolgáltatott ivóvíz több mint kilenctized részét nem is fiziológiásan (ivásra, táplálkozásra) használjuk. Időszerű lenne egy szolgáltató és fogyasztó közös megoldás, a csapnál felszerelt konyhai vízkezelés a magasabb, illetve a valós "piaci" minőségű ivóvíz elérhetőségét illetően.

 vízpiaci szereplők