ivoviz.hu felügyelete tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezeléséről, védelméről, valamint a látogatók jogairól, azok érvényesítéséről. Az adatok kezelője: I.M.A. Az adatkezelő személyes adatokat nem gyűjti, azokat nem használja, illetve  bizalmasan kezeli, harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Személyes adatokról a felhasználók tájékoztatást kérhetnek és kezdeményezhetik azok helyesbítését és törlését is. A felhasználó, aki úgy érzi, hogy az adatkezelelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. Adatkezelő DoclerWeb szerverereit használja, amelyek őrzéssel védettek, és az európai internet gerinchálózaton találhatóak.